Logo
Logowanie do Serwisu Maklerskiego ePromak Plus


Przed skorzystaniem z programu ePromakPlus należy zapoznać się z Instrukcją korzystania z
Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.

Pomoc techniczna-Helpdesk:
Telefoniczny 801-601-601
Pn - Pt 8:30 - 17:00
Poczta:
bm.helpdesk@bankmillennium.pl
Biuro Maklerskie Banku Millennium przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa2 v.14.2.22